about

“still think about it, what should be here”

[en] On the following pages is complete and constantly updated my music since 1997. All mp3 tracks are free to download and free non-commercial use.

explanations of song titles
letter = year ( A=1997, B=1998, C, D, … T=2016,…)
number = serial number of tracks in a given year

[cz] Na těchto stránka je kompletní a neustále aktualizovaná má hudební tvorba od roku 1997. Všechny mp3 stopy jsou volně ke stažení a k volnému nekomerčnímu užití.

vysvětlení názvů skladeb
písmeno = rok ( A=1997, B=1998, C, D, … T=2016,…)
číslo = pořadové číslo skladby v daném roce

patrickbergman.com
patrikbergman.cz
patrikbergman.name